සුන්දර මඟුල් ගෙවල්වල ගත්ත අශෝබන ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට

විවාහ උත්සවයක දී වෙඩින් ෂූට් එක කියන්නේ ප්‍රධානම අංගයක්. තමාගේ ජීවිතේ ලස්නසනම දවසේ මතකයන් ඉතිරි කර ගන්න මේක හොඳම අවස්ථාවක්.

එහෙම කරන වෙඩින් ෂූට් අතරෙ කවදාවත් දකින්න ලැබෙන්නෙ නැති දුර්ලබ ගණයේ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලය පුරා හුවමාරු වෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here