පොළිස්රථවාහන අංශයේ රාජකාරි කරන යතුරුපැදියක් සිවිල් පුද්ගලයින් දෙනෙක් විසින් දෙනෝදාහකට පෙනෙන්න පැදගෙන ගිය හැටි

සමාජ ජාල තුල ප්‍රචාරය වන මෙම චායරුපයේ දැක්වෙන සිදුවීම සමහර විට ඔබ සමහර විට දකින්නටත් ඇති. මෙහි දැක්වෙන්නේ පොලිස් නිල යතුරුපැදියක නැගී හෙල්මටයක් හෝ පැළඳ නොගෙන මහා මාර්ගයේ එම යතුරු පැදිය පදවාගෙන යන දෙදෙනෙක්.

ෆොටෝ ඵකේ හැටියට මේ සිද්ධිය සිදුවන්නේ කොළඹ මාලිගාවත්ත පැත්තේ පොළිස්රථවාහන අංශයේ රාජකාරි කරන යතුරුපැදියක් මෙසේ සිවිල් පුද්ගලයින් දෙනෙක් විසින් දෙනෝදහක් දෙනාට පෙනෙන්න පැදගෙන යෑම හෝ ඵහි වාඩිවී සිටිම‍ මේ රටේ පොලිස් නීතිය අනුව වරදක් නැතිද? රටේ නිතිය ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසිය අන් සැමට වඩා ආදර්ශමත් විය යුතු නොවේද? වහාම මෙම සිදුවීමට අදාලව නොදුටුවා වාගේ යන්නේ නැතිව පිටකොදු ඇති පොලිසියේ අයෙක් වශයෙන් හෝ රටේ නීතිය හා සාමය රකින සිවිල් වැසියන් වශයෙන් ඔබ කුමක් කියන්නේද?

එම චායාරුපය පහතින්….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here