අමුතුම ඉරියව්වලින් බුකිය රත්කළ නිරූපණ ශිල්පිණියගේ ඡායාරූප එකතුව මෙන්න – Photos

කාලෙන් කාලෙට මුහුණුපොතේ විවිධ දේවල් කතාබහට ලක්වෙනවා.සරාගී ඉරියව්වලින් නිරූපන ශිල්පිණියක් ගත්තු ඡායාරූප පෙලක් මේ දවස්වල මුහුණුපොත පුරාම හුවමාරු වෙනවා.ඉතිං එම ඡායාරූප පෙල ඔබවෙත ගෙන එන්න අපි හිතුවා.

එම ඡායාරූප කිහිපය පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here