මරදානෙන් බැස නොගිය මනුස්සකම!

0

ගංවතුරෙන් අවතැන් වූ දහස් ගණනක් ජනතාවගේ කුසගින්න නිවාලනු පිණිස දුම්රිය මගීන්ගේ දායකත්වයෙන් පැවැත්වුණු “කෑම පාර්සල් සහ වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය රැස් කිරීමේ වැඩසටහන” අද උදෑසන ඉතා සාර්ථකව පළමු දිනට නිමා විය. එලෙස එක් රැස් වූ දෙදහස් පන්සියයකට ආසන්න පිසූ ආහාර පාර්සල් ගුවන් හමුදා හෙලිකොප්ටර්වල සහාය ඇතිව පැය කිහිපයක් ඇතුළත අවතැන්වූවන් අතට පත් කිරීමට සංවිධායකයන්ට හැකිවිය.

දුම්රිය ස්ථානයේ පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ පූර්ණ අවසරය සහිතව, ගුවන් හමුදාවේ සහාය ද ඇතිව වැඩසටහන  ක්‍රියාත්මක වූ අතර අපේම ජනතාව විපතටපත්වූ වෙලාවක මෙලෙස පිහිටවීමට අවකාශය ලබා දීම ගැන මගීන්ද ඉතා සතුටින් හා අදහස් දැක්වීය.

 

Facebook Comments