මොකක්ද මේ tumblr .com ?

0

ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවිය ලෝකයේපුරා ප්‍රචලිත වීම ට තිබූ බ්ලොග් ලෝකය ද එක්තරා අන්දමට සමාජ ජාලයක් ලෙසක්‍රියාත්මක විය . වර්තමානයේ අතිශයින් ජනප්‍රිය සමාජ ජාලයක් ලෙස හැඳින්වියහැකි ”ට්ම් බ්ලර්” සඳහා සැබැවින්ම නිර්වචනයක් ලබා දීම අසීරු බව පවසන්නේ එහිනිර්මාපකයන් විසිනි. සැබැවින්ම මෙය ක්‍ෂුද්‍ර බ්ලොග්කරණ මෙවලමක් මෙන්ම එක්තරාප්‍රමාණයකට සමාජ ජාලයක් නැතිනම් ප්‍රජාවක් එකට එක් වන තැනක් ලෙස හැඳින්වියහැක . කෙසේ වුවත් සම්ප්‍රාදායික බ්ලොග් අඩවියකට වඩා දියුණු සමාජ ජාලයක ලක්‍ෂණපෙන්වා දෙන ස්ථානයකි ”ට්ම් බ්ලර්”. උදාහරණ ලෙස ඔබට ට්විට් පණිවුඩයක්රිට්විට් කරන ආකාරයටම ඔබගේ සිත් ගන්නා ටම් බ්ලොග් එකක් හෙවත් බ්ලොග් පෝස්ටුවක්ෂෙයාර් කළ හැක .එසේම කමෙන්ටු හරහා අදහස් දක්වනවාට අමතරව ෆේස්බුක් හි ආකාරයට ඔබකැමති බ්ලොග් පෝස්ටුවකට ලයික් කිරිමේ හැකියාව අැත . මේ සියලු දේටත් වඩා ටම්බ්ලර් භාවිතය වෙබ් බ්‍රවුසරයක් තුළින් මෙනිම ස්මාට්ෆෝන් යෙදුමක් තුළින් දඅතිශයින්ම පහසු වීම මෙහි ජනප්‍රියත්වයට තවත් එක් හේතුවකි

.

Facebook Comments