සමුගත් රග්බි තරුව

නවසීලන්ත හිටපු රග්බි ක්රීඩකයෙකු වන සියොනි ලොවාකි අවසනාවන්ත ලෙස සිය 
ජීවිතයෙන් සමුගත්තේ ය​.ඔහුට වැළඳී තිබුණ හදවත් සහ වකුගඩු රෝගයක් හේතුවෙන් 
ලියෝනි සිය දිවියෙන් සමුගන්නා විට 35 වැනි වියේ පසු විය​. ටොන්ගෝ රාජ්යයේ උපත 
සියොනි 2005 වසරේ සිට 2008 වසර දක්වා නවසීලන්ත ජාතික රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය 
කළේ ය​.තරඟ 17කදී සියෝනි උත්සහක දිනුම් 15ක් වාර්තා කිරීමට සමත් විය​.
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here