ලසිත් මාලිංගට නැවතත් කණ්ඩායමට.

0

එළඹෙන ඔස්ට්‍රේලියා සංචාරයට වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග කැඳවා තිබෙනවා.
පාදයේ ආබාධයක් හේතුවෙන් ඔහුට දකුණු අප්‍රිකා සංචාරයට ක්‍රීඩ කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ.මේ ගැන විස්තර කියන්න ලසිත් මාලිංග මාධ්‍ය හමුවක්ද කැඳවා තිබෙනවා.

Facebook Comments